Un “Guåhan” Dangkolo’
famalaoan / fino' chamoru

Un “Guåhan” Dangkolo’

Mangguiguife yu’ put estorian Guåhan siha. Guaha un estoria put famalao’an ni’ muna’liheng i islan Guåhan anai un guihan dangkolo’ ha hongang i islan-ñiha. Un dangkolo’ na palakse’ ha hahatme i islan Guåhan. Daddao gui’. Ha konne’ i tano’ giya Pågo yan giya Hagåtña. Muñangu gui’ gi papa’ i isla. Manma’a’ñao i taotao na u madespatta … Continue reading