decolonization / politiku

Graveside Panegyric – Uí Dhonnabháin Rosa

A Ghaedheala, [Irish People,]

Do hiarradh orm-sa labhairt indiu ar son a bhfuil cruinnighthe ar an láthair so agus ar son a bhfuil beo de Chlannaibh Gaedheal, ag moladh an leomhain do leagamar i gcré annso agus ag gríosadh meanman na gcarad atá go brónach ina dhiaidh.

[I was asked to speak on behalf of those gathered at this place and of all who are alive of the Irish Family, to praise the lion we lay in the soil today and to offer encouragement to those who are sad because he is gone.]

A cháirde, ná bíodh brón ar éinne atá ina sheasamh ag an uaigh so, acht bíodh buidheachas againn inar gcroidhthibh do Dhia na ngrás do chruthuigh anam uasal áluinn Dhiarmuda Uí Dhonnabháin Rosa agus thug sé fhada dhó ar an saoghal so.

[Friends, let nobody standing at this grave be sad, but give heartfelt thanks to the God of Grace who created the noble beautiful soul of Diarmuid Ó Donnabháin Rosa and who gave him such a long life.]

Ba chalma an fear thu, a Dhiarmuid. Is thréan d’fhearais cath ar son cirt do chine, is ní beag ar fhuilingis; agus ní dhéanfaidh Gaedhil dearmad ort go bráth na breithe.

[You were a fine stalwart man Diarmuid. In your strong manly struggle for the rights of your race you suffered much; and the Irish will never ever forget you.]

Acht, a cháirde, ná bíodh brón orainn, acht bíodh misneach inar gcroidhthibh agus bíodh neart inar gcuirleannaibh, óir cuimhnighimís nach mbíonn aon bhás ann nach mbíonn aiséirghe ina dhiaidh, agus gurab as an uaigh so agus as na huaghannaibh atá inar dtimcheall éireochas saoirse Gheadheal.

[But friends, let us not be sorrowful but rather let us have courage in our hearts and let us have strength in our limbs, as we remember that no death occurs that is not followed by a resurrection, and that out of this grave and from the graves surrounding us will Irish freedom rise.]

Padraig H. Mac Pairais, 1915

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s